lauantai 7. huhtikuuta 2012

Uusi tukimuoto korjaamaan poliittisten nuorisojärjestöjen tulonjaon epäkohtia

Perussuomalaiset Nuoret, Suomen Kristillisdemokraattiset Nuoret ja Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto vaativat menneellä viikolla selvitystä kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäeltä poliittisten nuorisojärjestöjen tulonjaon perusteista. Kritiikkiä aiheutti se tosiasia, että kolmen vanhan mahtipuolueen, Keskustan, Kokoomuksen ja SDP:n nuorisojärjestöt nostavat moninkertaista tukea esimerkiksi perussuomalaisiin, kristillisiin tai vihreisiin nuoriin verrattuna. Arhinmäki perusteli vastauksessaan nykyistä tulonjakoa sillä, että poliittisia nuorisojärjestöjä tulisi kohdella aivan kuten mitä tahansa muita järjestöjä ja avustussumman tulisi määräytyä toiminnan laajuuden ja laadun mukaan.

Ymmärrän ja hyväksyn perustelut laajuusperusteisesta tulonjaosta. Iso järjestö vaatii luonnollisesti enemmän valtion apua toiminnalleen kuin pieni järjestö, jotta mahdollisuudet laadukkaaseen toimintaan toteutuisivat kaiken kokoisilla järjestöillä tasapuolisesti. Kuitenkin tämän kaltainen tulonjako pitää sisällään myös sen epäkohdan, että isolla järjestöllä on myös paljon isommat resurssit tiedottaa toiminnastaan ja tätä kautta kasvattaa entisestään järjestön kokoa. Tämä pitää yllä järjestelmää, joka pidemmän päälle takaa isojen puolueiden valta-aseman, eikä anna pienille puolueille tasavertaisia kasvumahdollisuuksia. Mielestäni kaikille valtakunnan politiikassa vaikuttaville poliittisille suuntauksille tulisi antaa tasavertainen mahdollisuus toiminnasta tiedottamiseen ja sitä kautta järjestön kasvattamiseen.

Esitänkin näin uudenlaista tukimuotoa, joka olisi nimenomaisesti tarkoitettu puolueiden alaisille poliittisille nuorisojärjestöille. Kutsun tätä tukimuotoa nimellä "tiedotuskompensaatio". Tiedotuskompensaatiota saisi vuosittain eduskuntapuolueiden nimeämät nuorisojärjestöt (yksi nuorisojärjestö puoluetta kohden!), ja tuen suuruus olisi järjestön tai puolueen suuruudesta riippumatta kaikille järjestöille sama. Tuki jaettaisiin nykyisen toimintaperusteisen tulonjaon lisänä ja summalla olisi tarkoitus mahdollistaa myös pienten puolueiden nuorisojärjestöjen valtakunnanlaajuinen tiedotus-, esittely- ja jäsenhankintatoiminta. Tukisumman suuruus olisi mietittävä edellä mainittuun periaatteeseen nähden kohtuulliseksi. Tiedotuskompensaation saamiselle tai käytölle ei tulisi kuitenkaan asettaa ehtoja, vaan järjestö voisi käyttää summan vapaasti ja parhaaksi katsomallaan tavalla.

Edellisen kaltainen järjestely mahdollistaisi sen, että nuori saisi enemmän tietoa ja vaihtoehtoja liittyen poliittiseen nuorisotoimintaan. Tämä kannustaisi nuoria yhteiskunnalliseen aktiivisuuteen ja toisi mukanaan poliittisten järjestöjen välistä tasa-arvoa opiskelijapolitiikkaan.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti